** เราบริการซ่อมโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของ ลูกค้า เป็นหลัก **