ติดต่อสอบถามราคาก่อนซ่อมได้ที่     คลินิกเก้าอี้

โทร 086-018-1404   แฟ็กซ์ 02-949-4348

E-Mail : chairservice@chairservicethai.com  chairservice@hotmail.com

WWW.CHAIRSERVICETHAI.COM